Vilken typ av packband du bör använda beror på flera olika faktorer. Det finns dock vissa generella riktlinjer du kan följa, nämligen följande:

  • Stålband används vanligtvis endast för att banda väldigt tungt gods, det vill säga gods som väger över två ton, samt för att banda väldigt varmt gods. Anledningen till att stålband används på varmt gods är att plast smälter vid höga temperaturer. Stålband är också den typ av packband som är att föredra om godset har vassa kanter samt i de fall det föremål som ska bandas är runt.
  • Packband av polypropylen används för att banda lättare gods, för att bunta ihop ett stort antal mindre varor (till exempel tidningar) samt för att försluta kartonger.
  • Packband av polyester används för att banda tunga pallar, tätt packad last som inte krymper (till exempel tegelsten) samt i de fall man önskar ersätta stålband med en annan typ av packband.
  • Sladdband är den typ av packband som används inom jordbruk för att manuellt fästa vissa tyngre laster så de tillsammans utgör en enhet.

Om du känner dig osäker bör du alltid kontrollera med din lokala distributör av packband eller med en kvalificerad expert innan du bestämmer dig för vilken typ av packband du ska använda.

Packband av polyester vs stålband

Många undrar i vilka avseenden packband av polyester skiljer sig åt från stålband. Packband av polyester är enkla att applicera och kan appliceras manuellt. När du använder polyesterband behöver du inte använda dig av verktyg som kräver stort underhåll. Denna typ av packband är också enkla att spänna på nytt för att säkerställa att de sitter tight runt lasten. När lasten har satt sig kan du utan problem spänna den på nytt.

Eftersom inga verktyg används, och inga vassa stålband, är skaderisken lägre då packband av polyester används. De väger dessutom 75 procent mindre än stålband, vilket gör att du och dina medarbetare slipper drabbas av ryggskador på grund av tunga rullar med stålband. Dessa rullar kan ofta väga uppemot 40-50 kilo, medan rullar med polyesterband alltså väger betydligt mindre än så. Detta är några av fördelarna med packband av polyester.

Packband för alla ändamål